Overige activiteiten

Naast de activiteiten die door Stichting Krishnamurti Nederland worden geinitieerd en die van de door hen ondersteunde Centra, ziet de SKN het als haar taak andere intiatieven in Nederland te signaleren die ook passen in het neutraal aanbieden van het werk van Krishnamurti, en deze op haar website te vermelden.

De SKN heeft geen banden met de organisatie van de activiteiten die op deze pagina worden vermeld. Op dit moment zijn er geen activiteiten van andere organisaties gemeld. 


 


Dutch retreat 2019

“DUTCH RETREAT 2019”

Voor de 3e keer wordt in 2019 een “Dutch retreat” gehouden in het Krishnamurti Centre, Brockwood Park, Hampshire, England.
Een ontmoetings- en bezinningsbijeenkomst met als voertaal Nederlands in het prachtige glooiende landschap van zuid Engeland.
Het programma bestaat o.a. uit de vertoning van enkele video's met opnames van gesprekken en toespraken van Krishnamurti en dialogen tussen de deelnemers over de besproken onderwerpen.
Ook wordt er een bezoek aan de Brockwood Park School gebracht en is er volop tijd voor gezamenlijke en/of individuele wandelingen.
Het exacte programma wordt later bekend gemaakt.
Data: vrijdag 5 april – woensdag 10 april 2019

Lees meer: Dutch retreat 2019