centra

Overzicht centra

Centra en contactpersonen

In 1980 ontstond de behoefte om Krishnamurti’s werk voor een breder publiek bereikbaar te maken en daartoe werd een netwerk van Krishnamurti Informatie Centra opgricht. Doel van deze centra was puur het tonen van video’s, feitelijke informatie geven, boeken en publicatie’s introduceren. Dit volgens een initiatief van Krishnamurti zelf omdat hij niet wilde dat mensen op dergelijke plekken zijn werk zouden gaan interpreteren en zich als een autoriteit zouden gaan opstellen.

Particuliere initiatieven
In Nederland zijn door particuliere initiatieven dergelijke informatiecentra geopend, soms (tijdelijk) financieel ondersteund door de SKN. In de loop der jaren werden deze centra, als de enige plek om kennis te nemen van Krishnamurti’s voordrachten, minder noodzakelijk, omdat via internet de video’s voor een breed publiek toegankelijk werden. Verschillende informatiecentra werden toen een plek om met elkaar in gesprek te gaan n.a.v. de teksten of de grote vragen die Krishnamurti stelt. Er ontwikkelde zich een bepaalde vorm van gespreksvoering: de dialoog , waarbij het samen zoeken en samen denken centraal staat. Hierbij is geen gespreksleider als inhoudelijk deskundige, wel vaak een facilitator om te zorgen dat de deelnemers ieder hun woord kunnen doen en waar nodig stil te staan bij valkuilen als: te veel theoretiseren, de anderen willen overtuigen, etc.

Op dit moment bestaan in Nederland een aantal actieve informatiecentra, naast een aantal contactpersonen bij wie men terecht kan met vragen over het werk van Krishnamurti en de beschikbaarheid hiervan en overige vragen.

De SKN verzorgt voor de vrijwilligers die de centra bemannen en de contactpersonen elk jaar een dag waarop men ervaringen kan uitwisselen en inspiratie kan opdoen om het werk voort te zetten.