Young Adults Retreat

De stichting Krishnamurti Nederland wil uw aandacht vragen voor een Engelstalige activiteit die in augustus 2019 in het Krishnamurticentrum te Brockwood, Engeland plaatsvindt.
Deze activiteit is speciaal gericht op jongeren (van 21-30 jaar). Het thema van deze dagen is : "jij bent de wereld".
Voor meer informatie ga naar:
https://www.krishnamurticentre.org.uk/events/256/

2019 young adults studycentre kleinYoung Adults Retreat, Brockwoodpark, Engeland

Friday, 9th August 2019 - Sunday, 11th August 2019

'You are the world, and the world is you', said Krishnamurti. With silence, nature and dialogue at the core of the retreat, participants will be challenged to sustain an inquiry into issues of everyday life that concern and connect us all. What we are, the world is. How we relate, how we think, how we act, creates society. Young adults, and those who feel young at heart, are invited to immerse themselves in the potential of thinking together through dialogue.

 

Engeland

Het Krishnamurti Centrum in Bramdean (Hampshire) staat open voor eenieder die zich gedurende een paar dagen of langer wil verdiepen in het werk van Krishnamurti en de implicaties hiervan op het leven van alledag. Naast de algemene openstelling organiseert het centrum Thema Weekends, Study Retreats en Introduction Days. Zie voor nadere informatie de jaarkalender van Brockwood Park:
http://www.krishnamurticentre.org.uk/events/calendar.php.

Brockwood School

OVER DE KRISHNAMURTI-SCHOOL IN BROCKWOOD PARK

Het secretariaat van de Stichting heeft brochures over en aanmeldingsformulieren voor studie aan de internationale Krishnamurti-school in Brockwood Park in Engeland (studerenden van 14 tot ca. 21 jaar), die op verzoek worden toegezonden. Daarin staat ook informatie over de (beperkte) mogelijkheid van het toekennen van een - hele of gedeeltelijke - studiebeurs. Aspirant-studenten wordt gevraagd een week als zg. 'prospective student' met de school kennis te komen maken.
Er was Krishnamurti veel aan gelegen dat de door hem gestichte scholen zouden kunnen blijven functioneren zoals hij het zich had voorgesteld. De diverse scholen en Foundations spannen zich dan ook tot het uiterste in om het voortbestaan van deze bijzondere manier van onderwijs in stand te houden. Daar is meer voor nodig dan gebouwen, leraren, stafmedewerkers en - liefst betalende - leerlingen. Wie deze Nieuwsbrief krijgt toegezonden heeft onlangs ook een brief ontvangen van de Brockwood Park School, waarin op ieder die het educatieve werk van Krishnamurti een goed hart toedraagt een beroep wordt gedaan de school met een bijdrage te steunen. Voor dit speciale geval hebben wij ons adressenmateriaal bij wijze van uitzondering beschikbaar gesteld. Wij steunen de oproep van de Brockwood Park School, de enige Krishnamurti-school in Europa, van harte. Wie het te ingewikkeld vindt geld rechtstreeks naar Engeland over te maken, kan dit via de penningmeester van de Stichting doen.

Lees meer: Brockwood School