Amsterdam-Centrum

Amsterdam-Centrum Global Network of Impersonal Intelligence.
KRISHNAMURTI.
Theosofische bibliotheek
Tolstraat 156. Deur straatkant, bel :"bovenzaal" of om de hoek [via pleintje].
Tramlijn 4, halte Lutmastraat.

Iedere relatie met georganiseerde godsdiensten en ideologieën heeft Krishnamurti steeds af gewezen en het enige waar het hem om gaat is de mens volkomen, onvoorwaardelijk vrij te maken.

Krishnamurti: DVD EN DIALOOG
Dialoog: In een gesprek scheppen we een lege ruimte waarin we geen doel hebben. [motief], we hebben geen agenda of een programma. We praten alleen maar met elkaar en we hebben geen verplichting om iets voor elkaar te krijgen. Niemand hoeft met iets in te stemmen. We luisteren eenvoudig naar alle meningen. En als het erop lijkt dat we niets voor elkaar krijgen, kan ons dat niet schelen, omdat al doende het gesprek ons op een veel diepere laag raakt, juist als we een lege ruimte toestaan. David Bohm. Dialoog

Zondag, 7 Okt. 14 uur.
Voorbij verhalen en gewoonten. Us97ebm3
Een licht voor jezelf zijn.
Neem onder geen enkele omstandigheid ooit aan wat de spreker zegt. Van gezag is geen sprake, we zijn allemaal met onderzoek bezig, we observeren, kijken, leren. Verwacht geen licht van de een of andere professor, of analyticus, of psycholoog, of het licht van Jezus of dat van Boeddha of …......
Voorbij mythe en traditie.us97ebm4
Dat wat heilig is.
Ik beleef ergens genoegen aan, waarom zou het denken zich daarin moeten mengen ? us97eb

Zondag, 4 Nov.
Br78d2
Stilte, leegte, energie.

Zondag, 2 dec.
Us97ebm5 + Us97ebm 6
Conditionering: gevangenen van het verleden. Als je zegt : niet mogelijk, houdt alles op.

Info: Mevr. E. Pulles, tel. 020/6682896. Dhr. W. Kuiper: 0624239662
Toegang 4 E. Incluis vertaling en verfrissing.