Amsterdam-Centrum

KRISHNAMURTI DVD en dialoog.
Theosofische bibliotheek
Tolstraat 156. Deur straatkant, bel :"bovenzaal" of om de hoek [via pleintje].
Tramlijn 4, halte Lutmastraat.

Iedere relatie met georganiseerde godsdiensten en ideologieën heeft Krishnamurti steeds af gewezen en het enige waar het hem om gaat is de mens volkomen, onvoorwaardelijk vrij te maken.

Dialoog: In een gesprek scheppen we een lege ruimte waarin we geen doel hebben. [motief], we hebben geen agenda of een programma. We praten alleen maar met elkaar en we hebben geen verplichting om iets voor elkaar te krijgen. Niemand hoeft met iets in te stemmen. We luisteren eenvoudig naar alle meningen. En als het erop lijkt dat we niets voor elkaar krijgen, kan ons dat niet schelen, omdat al doende het gesprek ons op een veel diepere laag raakt, juist als we een lege ruimte toestaan.
David Bohm.

2019

3 maart, aanvang 14:00 uur
Dvd is  Brockwood 1983 talk 3
Laten we er niet sentimenteel over gaan doen maar de werkelijkheid is dat ieder van
ons op de een of andere manier lijdt. En wij stellen de zeer ernstige vraag of aan dat lijden
een eind kan komen.

7 april, aanvang 14 uur
Of kunnen we dat ziek zijn heel objectief bekijken, ons niet onmiddellijk identificeren
met die pijn en er dan strijd tegen voeren, in het verlangen naar gezondheid.

4 mei, aanvang 14:00 uur
J. Krishnamurti en David Bohm in gesprek. De verdeeldheid zelf schept het gevoel van
onveiligheid. Brockwood 1983 conversation 1+2

1 juni, aanvang 14:00 uur
dvd is brockwood 1983 question 1
Hoe weet U wat U zegt waar is?

6 juli, aanvang 14:00 uur
Dvd is Saanen 1974
U heeft het gehad over de verschrikkelijke angst voor de dood, niet alleen uiterlijk,
maar ook innerlijk, in verband met het denken. Laten we daar dieper op ingaan.

Informatie:
Mevr. E. Pulles, tel. 020/6682896. Dhr. W. Kuiper: 0624239662
Toegang 4 Euro.
Incluis vertaling en verfrissing.