header 1920x550

Het Krishnamurti Centrum in Bramdean (Hampshire) staat open voor eenieder die zich gedurende een paar dagen of langer wil verdiepen in het werk van Krishnamurti en de implicaties hiervan op het leven van alledag. Naast de algemene openstelling organiseert het centrum Thema Weekends, Study Retreats en Introduction Days. Zie voor nadere informatie de jaarkalender van Brockwood Park:
http://www.krishnamurticentre.org.uk/events/calendar.php.

OVER DE KRISHNAMURTI-SCHOOL IN BROCKWOOD PARK

Het secretariaat van de Stichting heeft brochures over en aanmeldingsformulieren voor studie aan de internationale Krishnamurti-school in Brockwood Park in Engeland (studerenden van 14 tot ca. 21 jaar), die op verzoek worden toegezonden. Daarin staat ook informatie over de (beperkte) mogelijkheid van het toekennen van een - hele of gedeeltelijke - studiebeurs. Aspirant-studenten wordt gevraagd een week als zg. 'prospective student' met de school kennis te komen maken.
Er was Krishnamurti veel aan gelegen dat de door hem gestichte scholen zouden kunnen blijven functioneren zoals hij het zich had voorgesteld. De diverse scholen en Foundations spannen zich dan ook tot het uiterste in om het voortbestaan van deze bijzondere manier van onderwijs in stand te houden. Daar is meer voor nodig dan gebouwen, leraren, stafmedewerkers en - liefst betalende - leerlingen. Wie deze Nieuwsbrief krijgt toegezonden heeft onlangs ook een brief ontvangen van de Brockwood Park School, waarin op ieder die het educatieve werk van Krishnamurti een goed hart toedraagt een beroep wordt gedaan de school met een bijdrage te steunen. Voor dit speciale geval hebben wij ons adressenmateriaal bij wijze van uitzondering beschikbaar gesteld. Wij steunen de oproep van de Brockwood Park School, de enige Krishnamurti-school in Europa, van harte. Wie het te ingewikkeld vindt geld rechtstreeks naar Engeland over te maken, kan dit via de penningmeester van de Stichting doen.

OVER HET BROCKWOOD-CENTRE

Hoe Krishnamurti het centrum heeft bedoeld - een gesprek

Het Krishnamurti Centre, gelegen in het mooie Engelse landschap rondom Brockwood Park, staat het hele jaar open (behalve in januari) voor ieder die zich nader wil verdiepen in wat Krishnamurti heeft gezegd. Men kan er studeren, lezen, video’s bekijken, van gedachten wisselen, wandelen, e.d. Men men kan er intern verblijven in één van de 20 gastenkamers, die alle beschikken over een eigen badkamer. Er wordt gezorgd voor uitstekende vegetarische maaltijden.