header 1920x550

Onderstaande uitgaves kunt u kopen in de reguliere boekhandel of bestellen via de website van de uitgevers.

Voorzover bij de SKN bekend is Synthese in Nedereland de enige uitgever die boeken van Krishnamurti uitgeeft.
De Krishnamurti overzicht pagina vind u op:
https://www.milinda-uitgevers.nl/synthese/auteur/2250/jiddu-krishnamurti

 


Klaar voor het leven

klaar voor het leven

Opvoeding staat centraal in Krishnamurti’s levensvisie en komt als thema voortdurend terug in zijn werk. InKlaar voor het levenzijn een reeks toespraken gebundeld die speciaal gericht zijn tot leerlingen, ouders en leraren. Krishnamurti bespreekt er een groot aantal onderwerpen die vooral van betekenis zijn voor wie aan het begin van zijn of haar leven staat, of die op enig moment het leven een nieuwe wending wil geven. Zo waarschuwt hij voor de gevaren van competitie die, gedreven door angst, ons hindert om volledig open te staan voor nieuwe ervaringen, of wijst hij op de noodzaak van lichamelijke gezondheid als voorwaarde voor een heilzaam evenwicht tussen lichaam, geest en gevoel. Maar ook de waarde van het alleen zijn, het leren begrijpen van zowel de bewuste als de onbewuste geest opdat ze elkaar niet voortdurend in de weg zitten en het belangrijke onderscheid tussen concentratie en aandacht, en tussen kennis en ervaring komen in deze teksten uitgebreid aan bod.

Zoals meestal worden Krishnamurti’s toespraken gevolgd door een spontane reeks vragen en antwoorden, die de vele facetten van het onderwerp op een vaak verrassende manier verder uitdiepen en toelichten.

Klaar voor het levenbevat uitsluitend niet eerder in Nederland verschenen toespraken!
bron: www.milinda-uitgevers.nl

U kun dit boek online bij de uitgever bestellen:

Klaar voor het leven


Leven zonder gisteren of morgen.

Is de vertaling van:
As one is: to free the mind
from all conditioning
Toespraken en vragenbeantwoordingen in Ojai in 1955.

 cover-leven-zonder-gisteren

Tekst over genomen van de website van de uitgever.

Het boek is ook online te bestellen via:

https://www.milinda-uitgevers.nl/synthese/boek/3358/leven-zonder-gisteren-of-morgen

"Als je wilt ontdekken wat waarheid is, moet je volkomen vrij zijn van alle religies, van alle conditioneringen, van alle dogma's, van alle vormen van geloof, van iedere vorm van gezag dat erop gericht is dat je je aanpast, wat in wezen betekent dat je totaal alleen staat en dat is heel moeilijk..."

 Met Leven zonder gisteren of morgen verschijnen voor het eerst in het Nederlands acht toespraken die Krishnamurti hield in 1955 in Ojai, Californië. In het eerste decennium na de Tweede Wereldoorlog spreekt hij wereldwijd voor een zeer geïnteresseerd publiek dat – geraakt door de stoffelijke en geestelijke verwoestingen van de oorlog en gericht op een nieuwe toekomst – openstaat voor frisse ideeën en nieuwe idealen die helpen die toekomst vorm te geven.

Onder het loof van de altijdgroene eikenbomen in Ojai bespreekt Krishnamurti uiteenlopende thema’s: de betekenis van dromen, toenemende jeugdcriminaliteit, het leven na de dood, opvoeding enz.; heel concrete onderwerpen waar men niet alleen toen, maar ook nu nog steeds mee worstelt. In de roes van de wederopbouw klinkt echter ook zijn kritische stem: enorme progressie op het gebied van productiviteit, wetenschap en techniek betekent niet automatisch een vooruitgang in de richting van werkelijke innerlijke vrijheid. Alleen wie scherp en helder de eigen conditioneringen in beeld krijgt en onderzoekt, is in staat zich aan de tredmolen van illusies te onttrekken en echt in vrijheid te leven.

In Leven zonder gisteren of morgen gaat Krishnamurti ook uitgebreid en steeds verhelderend in op vragen van toehoorders.

 


 De adelaar in zijn vlucht

 boek-cover

 

De adelaar laat in zijn vlucht geen spoor na, de man van de wetenschap wel. Als we het probleem van de vrijheid onderzoeken, hebben we niet alleen de wetenschappelijke benadering nodig, maar ook de vlucht van de adelaar, die geen spoor achterlaat.

Krishnamurti scheert in dit boek, zoals een adelaar in zijn vlucht, van de ene Europese hoofdstad naar de andere. Hij bezocht Londen, Amsterdam en Parijs om er toespraken te houden, waarna hij in het tweede deel van dit boek voor een reeks indringende dialogen neerstrijkt in het Zwitserse Saanen. De toespraken gaan over menselijke problemen als angst, geweld, verdeeldheid en het openen van een venster een venster dat door meditatie uitzicht biedt op een leven van vrijheid, liefde en innerlijke rust.

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) werd in Zuid-India geboren en groeide op in Engeland. Gedurende meer dan zestig jaar reisde hij de hele wereld af om toespraken te houden. Met geen andere bedoeling dan mensen geheel en onvoorwaardelijk vrij te maken van elke theorie of geloof, van iedere leer, dogma of autoriteit, inclusief die van hemzelf.

De schoonheid van de vrijheid ligt daarin, dat het geen spoor achterlaat.

 

U kunt het boek online bestellen:

https://www.milinda-uitgevers.nl/synthese/boek/2252/de-adelaar-in-zijn-vlucht


 Waarheid is het leven zelf.


redactie: Hans van der Kroft

Waarheid is het leven zelf + dvd

Een eerste kennismaking met Krishnamurti is voor de meeste lezers een ongewone, vaak schokkende ervaring. Krishnamurti is immers iemand die de dingen totaal anders en veel radicaler zegt dan wie dan ook; iemand die je niet een methode aanreikt, niet tegen je zegt: ‘Doe dit, doe dat, dan kom je er wel,’ maar aandringt op een totale geestelijke revolutie en dat niet in de loop van de tijd, maar nu.
Krishnamurti heeft bij herhaling benadrukt dat zijn persoon onbelangrijk is. Toch kunnen we moeilijk voorbijgaan aan de vraag wie hij was en hoe zijn leven verliep, vooral omdat het bij hem gaat om hoogst ongewone levensomstandigheden, in het bijzonder zijn jongere jaren.
Dit boek wil een tipje van de sluier oplichten die hij er zelf het liefst over liet rusten; voor wie meer wil weten zijn er de uitvoerige biografieën. Waarheid is het leven zelf is een minibiografie, maar wel één die de essentie naar voren haalt. En aangezien het uiteindelijk om zijn boodschap gaat, bestaat meer dan de helft van dit boek uit een kleine, maar karakteristieke bloemlezing uit zijn werk.

Hans van der Kroft die deze bundel samenstelde, maakt deel uit van het bestuur van de Stichting Krishnamurti Nederland en is oud-bestuurslid van de Krishnamurti Foundation Trust in Engeland. Hij heeft inmiddels een twintigtal vertalingen van werken van Krishnamurti op zijn naam staan.
Bron: www.milinda-uitgevers.nl

Dit boek is te koop bij de Stichting Krishnaurti Nederland (nog op voorraad).

Online te bestellen via:

milinda-uitgevers


Commentaar op het leven  deel 1 en 2


De "commentaren" zijn een bundeling van de persoonlijke aantekeningen die Krishnamurti maakte op basis van ontmoetingen met mensen uit alle sectoren van het leven.
Het gaat daarbij veelal om intense emotionele ervaringen, niet om zuiver filosofische overdenkingen of een verstandelijke, speculatieve zoektocht naar oplossingen.

Deze boeken zijn echte Krishnamurti "klassiekers"

Meer informatie vind u op de website van de uitgever:
 
 

Krishnamurti van dag tot dag
Jiddu Krishnamurti
van_dag_tot_dag


365 tijdloze meditaties, één voor iedere dag, gaan over vrijheid, gezag, afhankelijkheid, conditionering, liefde, religie en vele andere onderwerpen. Het is een verzameling gedachten, uitspraken en inzichten van Krishnamurti die ons leven kan verrijken. Dit geldt zowel voor hen die al eerder met Krishnamurti kennis maakten, als voor degenen die via dit boek voor het eerst met zijn inspirerende wijsheid in aanraking komen.

Dit boek is gebaseerd op de overtuiging van Krishnamurti dat de waarheid alleen gevonden kan worden door te leven. Ontdek zelf wat waar en onwaar is in jouw leven, je omgeving met al zijn problemen en chaos van alledag. De geschiedenis van de mensheid, de diepgewortelde angsten, alle door mensen bedachte zorgen en vreugde - al die ervaringen liggen opgesloten in jezelf.

www.milinda-uitgevers.nl


Als een wit zeil op de blauwe zee

(Het mooiste van Krishnamurti)
wit zeil
 

Bij uitgeverij Synthese verscheen een geheel nieuwe, met foto's
geïllustreerde, bloemlezing uit het werk van Krishnamurti, teksten uit
verschillende perioden van zijn leven, onder de titel
Als een wit zeil op de blauwe zee; het mooiste van Krishnamurti (p.b., 189 pag,).
Alle thema's die Krishnamurti in zijn toespraken, zijn dagboeken en zijn
gesprekken met anderen behandelde komen erin aan de orde.

Dit boek in intussen aan een derde druk toe.

Een bijzonder boek met de mooiste uitspraken en inzichten van J. Krishnamurti samengesteld door Hans van der Kroft.

Dit boek kunt u kopen in de boekhandel of bestellen via:

Website-Milinda