header groot2

STEUNFONDS NEDERLANDSE VERTALINGEN

Graag willen we uw aandacht vragen voor het door ons ingestelde steunfonds voor het nieuw uitbrengen en het blijvend in druk houden van Nederlandse vertalingen van de boeken van Krishnamurti.
Mede door uw bijdragen is het ieder jaar weer mogelijk nieuwe boeken en herdrukken van oude te laten verschijnen die er zonder deze steun niet zouden zijn gekomen.

We willen op deze weg doorgaan, als u dit ook belangrijk vindt vragen wij u bijdragen voor dit fonds over te maken naar:
Stichting Krishnamurti Nederland p/a Leeuweriklaan 9, 2566 JA Den Haag,
Rekeningnummer:  NL35 TRIO 0338 5728 64.
Zet u er dan wel even bij "vertaalsteunfonds".
Alvast onze hartelijke dank.

­