Overige activiteiten

Naast de activiteiten die door Stichting Krishnamurti Nederland worden geinitieerd en die van de door hen ondersteunde Centra, ziet de SKN het als haar taak andere intiatieven in Nederland te signaleren die ook passen in het neutraal aanbieden van het werk van Krishnamurti, en deze op haar website te vermelden.

De S.K.N. heeft geen banden met de organisatie van de activiteiten die op deze pagina worden vermeld.


We zijn attent gemaakt op volgende "India" reis waar een verblijf van 10 dagen in het Krishnamurticentrum is inbegrepen.
https://www.hemelsleutel.nl/reizen-india/


Er worden twee Krishnamurti studiedagen georganiseerd door:
Informatiecentrum Krishnamurti Bilthoven
Het Internationaal Theosofisch Centrum in Naarden
Theosofische Vereniging in Nederland.

De aankondiging die de SKN heeft ontvangen kunt u hier als pdf downloaden.