Overige activiteiten

Naast de activiteiten die door Stichting Krishnamurti Nederland worden geinitieerd en die van de door hen ondersteunde Centra, ziet de SKN het als haar taak andere intiatieven in Nederland te signaleren die ook passen in het neutraal aanbieden van het werk van Krishnamurti, en deze op haar website te vermelden.

De SKN heeft geen banden met de organisatie van de activiteiten die op deze pagina worden vermeld. Op dit moment zijn er geen activiteiten van andere organisaties gemeld.