Donaties

De Stichting Krishnamurti Nederland ondersteunt, mede op basis van giften, diverse activiteiten die passen in de doelstelling van de stichting. De SKN is erkend als ANBI (zie subknop van deze website). Uw giften zijn hierdoor aftrekbaar van de belastingen.
Hieronder staan de activiteiten die op dit moment gepland zijn voor 2017. U kunt uw donatie aan een of meerdere specifieke doelen toewijzen, maar u kunt het bestuur van de SKN ook laten beslissen om deze te besteden ‘waar nodig’.

De donatie kan worden overgemaakt op : NL18INGB0001267777 t.n.v. Stichting Krishnamurti Nederland te Den Haag, onder vermelding van: donatie

De activiteiten die de Stichting Krishnamurti Nederland in 2017 gepland heeft en waarvoor financiële ondersteuning gebruikt zal worden, zijn:

  • Het houden van een tweetal boekpresentaties in een van de boekhandels van de grote steden.
  • Het ondersteunen van diverse bijeenkomsten en activiteiten in verschillende delen van het land, zoals Alkmaar, Amsterdam, Haarlem, Hilversum, Rijk van Nijmegen, Ommen, Deventer.
  • Een bijeenkomst in het Krishnamurti Centre in Brockwood Park, Engeland, het zogenaamde "Dutch Retreat" . Deze activiteit is erop het gericht om in de eigen Nederlandse taal een studie-en bezinningsbijeenkomst in dit centrum te houden. Deze bijeenkomst was een groot succes in 2015, en wij hopen die in 2017 te kunnen herhalen.
  • Het uitgeven van onze jaarlijkse nieuwsbrief, nieuwsbulletins en het blad ‘In Feite’.
  • De aanschaf van boeken en het mogelijk maken van nieuwe Nederlandstalige boekuitgaven m.b.v. financiële ondersteuning uit ons SKN Boekenfonds.
  • Het beheer van het Krishnamurti Documentatie- en Studiecentrum (KDSC) in Deventer als een doorlopende activiteit.
  • Het onderhouden en vernieuwen van de Website en het beter gebruik maken van andere sociale media.
  • Financiële ondersteuning van "Brockwood Park" in Engeland (Krishnamurti Foundation Trust, Brockwood Park School, The Krishnamurti Centre).