header groot2

Stichting Krishnamurti Nederland

Het doel van de Stichting Krishnamurti Nederland is ertoe bij te dragen dat het werk van Krishnamurti  volledig, onvermengd en niet-geïnterpreteerd beschikbaar is en blijft.

Lees meer...

Stichting Krishnamurti Nederland

Het doel van de Stichting Krishnamurti Nederland is ertoe bij te dragen dat het werk van Krishnamurti  volledig, onvermengd en niet-geïnterpreteerd beschikbaar is en blijft.

Lees meer...

Wie is Krishnamurti

J. Krishnamurti (1895-1986) heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor en met mensen in alle werelddelen. Hoewel hij sprak over inzicht en meditatie, bracht hij geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie. Wat hij deed was samen met zijn toehoorders nagaan wat de oorzaken zijn van de problemen waarmee de mens sinds jaar en dag te kampen heeft.

Lees meer...

World Within

Contactpersonen

In Nederland is een netwerk ontwikkeld van contactpersonen waarbij mensen terecht kunnen als zij meer informatie willen hebben over Krishnamurti of een keer met iemand in gesprek willen. Daarnaast verzorgen een aantal contactpersonen bijeenkomsten in hun regio.

Lees meer...

Publicaties

De Stichting Krishnamurti verzorgt het blad "In Feite". Doelstelling van dit blad is om mensen aan het woord te laten die zich intensief in het gedachtegoed van Krishnamurti hebben verdiept.  Op deze manier probeert zij het werk laagdrempelig aan te bieden en internationale verbinding te leggen door de gekozen artikelen.

Lees meer

“Als je je niet bewust bent van je reactie op iedere uitdaging in het dagelijkse leven kan er geen sprake zijn van zelfkennis”

 

J.Krishnamurti 

Overzicht activiteiten buitenland

Europa

jkrishnamurti.org

Dit is een gezamenlijke website van de 4 Krishnamurti Foundations.
Het aangeboden materiaal komt direct uit hun archieven.

Nederland/België

Engeland

­