header 1920x550

Stichting Krishnamurti Nederland

Het doel van de Stichting Krishnamurti Nederland is ertoe bij te dragen dat het werk van Krishnamurti  volledig, onvermengd en niet-geïnterpreteerd beschikbaar is en blijft.

Lees meer...

Wie is Krishnamurti

J. Krishnamurti (1895-1986) heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor en met mensen in alle werelddelen. Hoewel hij sprak over inzicht en meditatie, bracht hij geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie. Wat hij deed was samen met zijn toehoorders nagaan wat de oorzaken zijn van de problemen waarmee de mens sinds jaar en dag te kampen heeft.

Lees meer...

Contactpersonen

In Nederland is een netwerk ontwikkeld van contactpersonen waarbij mensen terecht kunnen als zij meer informatie willen hebben over Krishnamurti of een keer met iemand in gesprek willen. Daarnaast verzorgen een aantal contactpersonen bijeenkomsten in hun regio.

Lees meer...

Publicaties

De Stichting Krishnamurti verzorgt het blad ‘In feite’. Doelstelling van dit blad is om mensen aan het woord te laten die zich intensief in het gedachtegoed van Krishnamurti hebben verdiept middels interviews, artikelen en overpeinzingen. Het streven is om ‘In feite’ eenmaal per jaar te laten verschijnen.

Lees meer

Boek in beeld

Regelmatig zetten we nieuwe paragrafen online uit de mooie bloemlezing van Krishnamurti "Als een wit zeil op de blauwe zee", samengesteld door Hans van der Kroft.

Bij deze bent u van harte uitgenodigd om mee te lezen!

Lees meer

Dialoog

Weet je, dit is zoiets als samen iets bespreken als twee vrienden. We doen geen stellige uitspraken en willen elkaar ook niet overtroeven, maar we praten allebei moeiteloos, gemoedelijk in een vriendschappelijke sfeer, waarbij we proberen iets te ontdekken. En met die mentaliteit ontdekken we ook dingen, maar ik verzeker je dat wat we ontdekken niet zo belangrijk is. Het belangrijke is het ontdekken, en na dat ontdekken weer verder gaan.

J. Krishnamurti, Saanen, 10e voordracht, 1 augustus 1965

Lees meer

Foundation bulletin

De SKN wil u erop wijzen dat u gratis het bulletin van de KFT (Krishnamurti Foundation Trust, Brockwood Park, Bramdean) toegestuurd kunt krijgen als u zich daarvoor aanmeldt (met vermelding van uw huisadres) via info@kfoundation.org
U kunt de bulletins ook downloaden via:
https://kfoundation.org/bulletin/

Krishnamurti Foundations