header 1920x550

         wit zeil

Als een wit zeil op de blauwe zee ben ik eenzaam voor wie mij ziet vanaf de kust van het begrensde.

Krishnamurti, 1924 [Witzel Studios]

 

Aanpassing - en dat betekent nadoen - begint al in de kinderjaren, door opvoeding, onder invloed van de maatschappij en van uiterlijke omstandigheden. Zo kom je ertoe je gedachten en gevoelens in overeenstemming te brengen met de publieke opinie en ze ondergeschikt te maken aan godsdienstige ideeën of geestelijk gezag. Welke filosofie of godsdienst je ook bekijkt, je zult er een methode in aangegeven vinden, waardoor je tot de waarheid of God kunt komen. Alles wat je doet is je aanpassen, anderen nadoen en je denken en voelen vorm geven volgens het specifieke karakter van dat systeem, zodat je niet meer wordt dan een klein radertje in een maatschappelijke of religieuze machine.
De hele structuur van de moderne beschaving is erop gebaseerd dat je je aanpast en je richt naar maatstaven die vastgelegd zijn door de een of andere vorm van gezag, het gezag van de publieke opinie of dat van een geestelijk leraar. En zoals het gaat met religie, maatschappij en idealen, zo gaat het ook met opvoeding; voortdurende aanpassing smoort het individuele denken.
Uit: Wat is waar?

 


 

Regelmatig zetten we nieuwe paragrafen online uit deze mooie bloemlezing van Krishnamurti, samengesteld door Hans van der Kroft. De bloemlezing bestaat uit een verzameling teksten van Krishnamurti uit verschillende perioden van zijn leven, met de bedoeling een zo volledig mogelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van zijn visie op het menselijk streven naar geluk en geestelijke harmonie.

ISBN 978 90 6271 028 7  -  Uitgeverij Synthese
Verkrijgbaar bij de lokale boekhandel
of via de webwinkel (klik hier) van de uitgever.