header 1920x550

         wit zeil

Als een wit zeil op de blauwe zee ben ik eenzaam voor wie mij ziet vanaf de kust van het begrensde.

Krishnamurti, 1924 [Witzel Studios]

 

Om vrede in de wereld te brengen, om de oorlog voorgoed te laten ophouden, is een revolutie nodig in de individuele mens, in jou en in mij. Zonder die innerlijke revolutie is een economische revolutie zinloos, want honger ontstaat door de onevenwichtigheid van de economische omstandigheden, die voortkomen uit onze psychische gesteldheid, met zijn hebzucht, zijn afgunst, zijn kwaadwilligheid en zijn bezitsdrang. Om een eind te maken aan het leed, aan de honger, aan de oorlog, moet er een geestelijke revolutie plaatsvinden en maar weinigen van ons zijn bereid dat onder ogen te zien. We willen wel praten over de vrede, wetten opstellen, nieuwe bondgenootschappen stichten, de Verenigde Naties, enzovoort, maar we zullen de vrede niet bereiken, omdat we geen afstand willen doen van onze posities, ons gezag, ons geld, ons grondbezit, onze stupide manier van leven. Het is absoluut zinloos op anderen te vertrouwen, anderen kunnen ons de vrede niet geven. Geen leider, geen regering, geen leger, geen land zal ons de vrede geven. Wat vrede zal brengen is een radicale innerlijke verandering, die tot daden in de uiterlijke wereld zal leiden. Innerlijk radicaal veranderen betekent geen isolement, betekent niet dat je je distantieert van het handelen in de uiterlijke wereld. Integendeel, op de juiste manier handelen is alleen mogelijk als we op de juiste manier denken en we kunnen niet op de juiste manier denken als we geen intelligentie hebben. Als je jezelf niet kent, zal er geen vrede zijn.

Om een einde te maken aan de oorlog in de uiterlijke wereld, moet je beginnen een einde te maken aan de oorlog in jezelf. Sommigen van jullie zullen knikken en zeggen: ‘Daar ben ik het mee eens’ en dan naar buiten gaan en precies hetzelfde doen wat je de laatste tien of twintig jaar hebt gedaan. Je instemming is er alleen een in woorden en betekent niets, want aan de ellende en de oorlogen in de wereld zal niet een eind komen door jouw achteloze instemming. Daar zal pas een eind aan komen als je het gevaar beseft, als je je verantwoordelijkheid beseft, als je het niet aan een ander overlaat. Als je het leed beseft, als je de noodzaak ziet van onmiddellijk handelen en niets uitstelt, zul je jezelf radicaal veranderen. Vrede zal alleen tot stand komen als je zelf vredelievend bent, als je zelf in vrede met je naaste leeft.

 
Uit: Over de waarden van het leven


 

 

Regelmatig zetten we nieuwe paragrafen online uit deze mooie bloemlezing van Krishnamurti, samengesteld door Hans van der Kroft. De bloemlezing bestaat uit een verzameling teksten van Krishnamurti uit verschillende perioden van zijn leven, met de bedoeling een zo volledig mogelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van zijn visie op het menselijk streven naar geluk en geestelijke harmonie.

ISBN 978 90 6271 028 7  -  Uitgeverij Synthese
Verkrijgbaar bij de lokale boekhandel