header 1920x550

Regionale contactpersonen

Direct naar:  contactpersonen en activiteiten.

In Nederland heeft zich een netwerk van contactpersonen ontwikkeld waar mensen bij terecht kunnen als zij meer informatie willen over Krishnamurti of een keer met iemand in gesprek willen. Elk jaar verzorgt de SKN voor de contactpersonen en andere vrijwilligers een dag waarop men ervaringen kan uitwisselen en inspiratie kan opdoen om het werk voort te zetten.

Een aantal contactpersonen organiseert met regelmaat bijeenkomsten rondom het werk van Krishnamurti. Bij deze bijeenkomsten worden gesprekken gevoerd en/of video’s vertoond. Er heeft zich in de loop der jaren een vorm van gespreksvoering ontwikkeld: de dialoog, waarbij het samen zoeken en samen denken centraal staat. Hierbij is geen gespreksleider als inhoudelijk deskundige, wel vaak een facilitator om te zorgen dat de deelnemers ieder hun woord kunnen doen en waar nodig stil te staan bij valkuilen als: te veel theoretiseren, de anderen willen overtuigen, etc.

Op dit moment zijn er in Nederland een aantal van dergelijke bijeenkomsten, die afhankelijk van de benadering van de organisator en de deelnemers een eigen kleur hebben. Dit zijn autonome gelegenheden, waarbij de deelnemers samen verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de bijeenkomsten.

Het heeft de voorkeur van de SKN dat de bijeenkomsten plaatsvinden op een neutrale plaats en het werk van Krishnamurti geen onderdeel is van een ander programma.

Klik hier voor de contactpersonen en activiteiten.