ANBI

ANBI gegevens:
  • naam:

Stichting Krishnamurti Nederland (SKN)

  • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer

 003472541

  • adres gegevens van de SKN:

Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer,
t.a.v. Krishnamurti Documentatie- en Studiecentrum

Het Klooster 12,
7411 NH Deventer

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  •  doelstelling van de SKN

1. het aanvullen en in stand houden van de documentatie betreffende Krishnamurti, welke aanwezig is in het Krishnamurti Documentatie- en Studiecentrum te Deventer, zulks ter uitvoering van een op zestien februari negentienhonderd negenenzeventig met de Gemeente Deventer gesloten overeenkomst;

2.  het verstrekken van informatie betreffende het leven en werk van J. Krishnamurti

3.  het verzorgen van contacten met en eventueel het verlenen van steun aan:
a. organisaties met dezelfde doelstelling als onder 2 genoemd;
b. organisaties met maatschappelijke en educatieve doeleinden overeenkomstig
de levensbenadering van Krishnamurti,

alles in de ruimste zin des woords.

  • de hoofdlijnen van beleidsplan

 

  •  Bestuur:

Voorzitter:  mevrouw M. Kuyper
Secretaris: mevrouw E. van Erkel
Penningmeester: de heer S. van Nooten
bestuurslid: de heer M. van Neervoort
bestuurslid: de heer R. van Damme
bestuurslid: de heer A. van Gaal

  • het beloningsbeleid:

Binnen de Stichting is er geen beloningsbeleid.
Alle bestuursleden werken pro deo.

Gemaakte kosten worden wel vergoed.

  • verslag van de uitgeoefende activiteiten:

 

 

 

  • Financiën 2015
Stichting Krishnamurti Nederland       Financieel jaarverslag 2015    
ANBI RSIN nummer 003472541            
             
             
Balans 31-12-2015            
             
Activa       Passiva    
Boeken   € 2.750,00   Eigen vermogen   € 157.677,56
DVD's   € 250,00   Boekenfonds SKN   € 4.482,61
        tbv KF India   € 77,00
Liquide middelen            
ING Betaalrekening   € 2.475,32        
ING Kwartaalspaarrekening   € 31.866,51        
ING mediarekening   € 2.171,09        
ASN Zakelijke spaarrekening   € 97.673,81        
Triodos bank   € 25.050,44        
             
Totaal activa   € 162.237,17   Totaal passiva   € 162.237,17
             
             
             
Inkomsten       Uitgaven    
Giften   € 13.554,50   Periodieke uitgaven   € 3.648,15-
Bijdragen Dutch retreat   € 2.680,00   Kosten documentatiecentrum   € 164,13-
Rente   € 241,11   Bijeenkomsten Nederland   € 2.693,50-
        Boekpresentatie   € 608,57-
        Dutch retreat Engeland   € 5.342,25-
        KFT meeting   € 454,84-
        Websites   € 2.788,74-
        Boekenaanschaf   € 2.770,96-
        Bestuurskosten   € 468,03-
        Verzekering   € 114,95-
        Bankkosten   € 104,19-
        tbv Borockwood Park school/ centre   € 5.452,00-
        tbv Brockwood school Bursary Fund   € 1.500,00-
        tbv Stream Garden centre Thailand   € 5.000,00-
        tbv Boekuitgave   € 2.000,00-
             
    € 16.475,61       € 33.110,31-
             
             
             
             
Eigen vermogen 31 dec 2014:   € 174.312,66        
             
Imkomsten/uitgaven 2015   € 16.634,70-        
             
Eigen vermogen 31dec 2015   € 157.677,56