header 1920x550

J. Krishnamurti (1895-1986) heeft bijna 65 jaar lang gesproken voor en met mensen in alle werelddelen. Hoewel hij sprak over inzicht en meditatie, bracht hij geen nieuw geloof, geen nieuwe filosofie. Wat hij deed was samen met zijn toehoorders nagaan wat de oorzaken zijn van de problemen waarmee de mens sinds jaar en dag te kampen heeft.
Krishnamurti vertegenwoordigt daarbij geen enkele 'school', geen enkele richting. Hij houdt zich alleen bij de feiten en is niet geïnteresseerd in ideeën, theorieën of meningen. Hij heeft elk gezag van goeroe, leraar of geestelijk leider altijd afgewezen en wenste geen 'volgelingen'. Volgens hem zijn wij zelf in staat te zien waar het om gaat en hebben wij geen geestelijke leiding nodig. Hij vraagt ons enkel om zijn woorden te gebruiken als een spiegel om onszelf te bekijken zoals wij eigenlijk zijn en het bestaan te zien als één ondeelbaar geheel.
Dan kunnen wij onszelf, op welke leeftijd we ook zijn, radicaal veranderen, niet in de loop van de tijd, maar ogenblikkelijk, en door die verandering de hele structuur van de maatschappij en van onze relaties wijzigen.
Krishnamurti zegt dat deze verandering mogelijk is door meditatie, maar onder meditatie verstaat hij iets anders dan op een bepaalde manier ademen of mantra's herhalen. Meditatie begint voor Krishnamurti met aandacht, met waarnemen van wat zich om ons heen en in onszelf afspeelt, van onze reacties, onze angsten en ons denken, dat het waarnemen stoort en vervormt.
In enkele tientallen boeken werden zijn zeer originele uitspraken vastgelegd, een bron van inspiratie, die voor ieder beschikbaar is, zowel in het oorspronkelijke Engels, als in Nederlandse vertalingen. Van zijn toespraken en discussies uit de laatste tien jaren van zijn leven zijn bovendien video-opnamen gemaakt. Sinds hij in 1986 overleed, vormen die videobanden de meest levensechte getuigenis van zijn revolutionaire beroep op de menselijke geest.

 

Download: Levensloop en biografie Krishnamurti