header 1920x550

         wit zeil

Als een wit zeil op de blauwe zee ben ik eenzaam voor wie mij ziet vanaf de kust van het begrensde.

Krishnamurti, 1924 [Witzel Studios]

 

Waarom hebben we in ons leven problemen? We hebben ze in overvloed – politieke problemen, financiële problemen, economische problemen, de problemen van de ene godsdienst tegenover de andere, duizenden problemen. Wat is een probleem en wat betekent het woord ‘probleem’? Volgens het woordenboek betekent het ‘iets dat je toegeworpen wordt’, een uitdaging, iets wat je onder ogen moet zien en niet uit de weg moet gaan. Je kunt er niet omheen, je kunt er niet voor weglopen, je kunt het niet onderdrukken, het is even onontkoombaar als een zwerende vinger. Waarom hebben we ons leven lang problemen, van het ogenblik dat we geboren worden, totdat we sterven? Problemen met de dood, met angst, met honderden dingen. Vanaf het moment dat je geboren wordt heb je problemen. Je gaat naar school en daar moet je lezen en schrijven, dat wordt dan een probleem voor een kind. En na verloop van tijd moet hij wiskunde leren en wordt dát een probleem. En zijn moeder zegt: ‘Dit moet je doen en dat moet je niet doen’, en ook dat wordt een probleem. Dus vanaf onze kinderjaren worden we erin opgevoed problemen te hebben, het menselijk brein wordt ertoe geconditioneerd problemen te hebben, het is nooit vrij van problemen. Opgroeien, tiener worden, vrijen, leren geld verdienen, je in de samenleving inpassen – of niet – het wordt allemaal een probleem. En uiteindelijk onderwerp je je aan de maatschappij, aan je milieu. Iedere politicus schept nieuwe problemen als hij een bestaand probleem oplost. Het menselijk brein – dat wat binnenin de schedel zit – heeft zelf problemen. Kan dat brein ooit vrij van problemen zijn, zodat het problemen kan oplossen? Als het menselijk brein zelf al niet vrij van problemen is, hoe kan het dan ooit een probleem oplossen? Dat is logisch, nietwaar? Dus ons brein, dat de herinnering herbergt en dat een enorme technische kennis heeft opgebouwd, is erop getraind, is erin opgevoed problemen te hebben. Wij vragen ons nu af of dat brein vóór alles vrij van problemen kan zijn, zodat het in staat is problemen op te lossen. Kun je beginnen met vrij van problemen te zijn? Of is dat onmogelijk? Ons brein is geconditioneerd door al die bekrompen godsdiensten, door specialisatie, door het milieu waarin we leven, door onze opvoeding, door armoede, door rijkdom, door de geloften die je hebt afgelegd als monnik. Ons brein is dus verregaand geconditioneerd, tot dat van een zakenman, van een hoofd van de huishouding, noem maar op. En uit dat beperkte gezichtspunt beschouwen we de wereld.

 

Uit: De toekomst is nu


 

 

Regelmatig zetten we nieuwe paragrafen online uit deze mooie bloemlezing van Krishnamurti, samengesteld door Hans van der Kroft. De bloemlezing bestaat uit een verzameling teksten van Krishnamurti uit verschillende perioden van zijn leven, met de bedoeling een zo volledig mogelijk inzicht te geven in de ontwikkeling van zijn visie op het menselijk streven naar geluk en geestelijke harmonie.

ISBN 978 90 6271 028 7  -  Uitgeverij Synthese
Verkrijgbaar bij de lokale boekhandel