Boekpresentatie "Het einde van tijd"

Bibliotheek Nijmegen

 De Stichting Krishnamurti Nederland en uitgeverij Synthese nodigen u uit voor een:

Boekpresentatie op zondagmiddag  3 november 2019 van 14:00 - 16:00 uur.
Locatie: Bibliotheek Gelderland Zuid/De Mariënburg, Mariënburg 29 , 6511 PS Nijmegen

HET EINDE VAN TIJD
gesprekken tussen J. Krishnamurti en David Bohm over de toekomst van de mensheid

Oorspronkelijke titel: The Ending of Time,
vertaald door: Marianne Bellingwout & Emmy van Beest

Krishnamurti, een radicale denker, en David Bohm, hoogleraar in de theoretische natuurkunde, komen uit heel verschillende werelden, maar wat ze gemeenschappelijk hebben is hun onderzoekende geest. Zet deze twee briljante denkers bij elkaar en er ontstaat een fascinerend gesprek. Dat gebeurde in 1980 toen Krishnamurti en David Bohm zich afvroegen of de mensheid een verkeerde weg was ingeslagen. Deze vraag wordt het uitgangspunt van hun onderzoek naar de aard van de mens en zijn verhouding tot de maatschappij. Het levert zeventien dialogen op, die in deze uitgave zijn gebundeld.
De dialogen gaan over tijd die in ons dagelijks leven zo’n grote rol speelt, maar een belemmering vormt als we hem psychologisch gaan gebruiken. We denken tijd nodig te hebben om beter te worden, vooruit te komen en problemen op te lossen. Maar verandering is nú, niet in de toekomst. En als er een einde aan tijd komt, is dat dan het begin van iets totaal nieuws? Wat is de grond van het bestaan, het begin en einde van alles? Samen verkennen ze een terrein dat voorbij het bekende ligt, waarbij Krishnamurti onder woorden probeert te brengen wat ‘het andere’ is.
Dit is zowel een diepgaand wetenschappelijk als religieus onderzoek. De boeiende vragen die ze aan de orde stellen zetten ons aan het denken over onze verantwoordelijkheid in de wereld.

Lees meer: Boekpresentatie "Het einde van tijd"

Geïnspireerd door Krishnamurti

GEÏNSPIREERD DOOR KRISHNAMURTI, 10 openhartige gesprekken,

Marina Kuyper

Synthese, Milinda Uitgevers bv, Rotterdam 2014 ISBN 978 90 6271 116 1

Over Marina Kuyper:
De ervaring met kwalitatief onderzoek inspireerde Marina Kuyper om mensen te interviewen over vragen als: wat maakt dat mensen zich zo lang en intensief in het werk van Krishnamurti verdiepen? Wat zouden deze mensen kunnen vertellen over de  inzichten die zij hierdoor hebben verkregen? Welke implicaties heeft deze benadering gehad voor hun dagelijks leven?

Tien gesprekken werden gevoerd met mensen uit Engeland, Zwitserland, Nederland, India en Thailand. Het gaat om mensen met zeer verschillende achtergronden die al vele jaren intensief met het gedachtengoed van Krishnamurti bezig zijn zoals een professionele voetballer, een psychotherapeut, een fysicus, een kok, een leraar en een schrijfster. Sommige geïnterviewden leefden jaren in de nabijheid van Krishnamurti. Ze vertellen zeer open en op een toegankelijke manier over wat Krishnamurti voor hen betekent heeft. Ieder benadrukt weer een ander facet of een andere essentie. In de interviews wordt ook zichtbaar en concreet gemaakt hoe deze benadering vorm kan krijgen in het leven. Voor alle geïnterviewden waren de consequenties verstrekkend.

Lees meer: Geïnspireerd door Krishnamurti