header 1920x550

10 openhartige gesprekken

Marina Kuyper

Synthese, Milinda Uitgevers bv, Rotterdam 2014 ISBN 978 90 6271 116 1

Over Marina Kuyper:
De ervaring met kwalitatief onderzoek inspireerde Marina Kuyper om mensen te interviewen over vragen als: wat maakt dat mensen zich zo lang en intensief in het werk van Krishnamurti verdiepen? Wat zouden deze mensen kunnen vertellen over de  inzichten die zij hierdoor hebben verkregen? Welke implicaties heeft deze benadering gehad voor hun dagelijks leven?

Tien gesprekken werden gevoerd met mensen uit Engeland, Zwitserland, Nederland, India en Thailand. Het gaat om mensen met zeer verschillende achtergronden die al vele jaren intensief met het gedachtengoed van Krishnamurti bezig zijn zoals een professionele voetballer, een psychotherapeut, een fysicus, een kok, een leraar en een schrijfster. Sommige geïnterviewden leefden jaren in de nabijheid van Krishnamurti. Ze vertellen zeer open en op een toegankelijke manier over wat Krishnamurti voor hen betekent heeft. Ieder benadrukt weer een ander facet of een andere essentie. In de interviews wordt ook zichtbaar en concreet gemaakt hoe deze benadering vorm kan krijgen in het leven. Voor alle geïnterviewden waren de consequenties verstrekkend.

Onderstaande uitgaves kunt u kopen in de reguliere boekhandel of bestellen via de website van de uitgevers.

Voorzover bij de SKN bekend is Synthese in Nedereland de enige uitgever die boeken van Krishnamurti uitgeeft.
De Krishnamurti overzicht pagina vind u op:
https://www.milinda-uitgevers.nl/synthese/auteur/2250/jiddu-krishnamurti