header groot2

Naast de activiteiten die door de Stichting Krishnamurti Nederland zelf worden geinitieerd en die van de contactpersonen, ziet de SKN het als haar taak andere intiatieven in Nederland te signaleren die ook passen in het neutraal aanbieden van het werk van Krishnamurti, en deze op haar website te vermelden.

Particulier initiatieven:

  • Door mevrouw E. Pulles worden er in Aarlanderveen enkele Krishnamurti bijeenkomsten georganiseerd.
    Zie agenda voor meer informatie.

 

Algemene Agenda