Activiteiten

De SKN organiseert met regelmaat bepaalde activiteiten in Nederland, deze worden vermeld op de "home" pagina.
Daarnaast ondersteunt de SKN een netwerk van contactpersonen, waarvan een aantal op regionaal niveau bijeenkomsten organiseren of daarin participeren. In het submenu "centra" worden de regionale activiteiten van de contactpersonen vermeld. Daarnaast nemen we in het submenu ‘overige’ activiteiten op van organisatie’s of particuliere initiatieven waar de SKN geen directe band mee heeft, maar die in hun benadering wel passen in het neutraal aanbieden van het werk van Krishnamurti.
We vermelden in het menu ‘wereldwijd’ bijeenkomsten die zijn gesignaleerd in het buitenland rondom Krishnamurti’s gedachtengoed en die volgens ons de moeite van het bezoeken waard zouden kunnen zijn.